Hezkuntza Departamentuak Alaitz Institutuko batxilergoko lerro bat bidegabe kentzeko asmoa duela salatu du LABek

2024-2025 ikasturterako, 52 ikasle aurrematrikulatu dira Alaitzen Gizarte Zientziak-Humanitateak eta Zientziak-Teknologia baxilergoetako ikasketak egiteko. Hala ere, Hezkuntza Departamentuak talde bakarra osatzea aurreikusten du.

Alaitz Institutoko ataria

Izena eman duten ikasleetatik 22 Alaitzekoak dira, 25 Jaso ikastolakoak eta 5 beste ikastetxeetakoak. Musika eta Arte Eszenikoko taldeaz gain, historikoki batxilergoko beste bi talde egon dira Alaitzen. Nola justifikatu dezake Departamentuak talde horren beharrik ez dagoela?

 

Departamentuak Alaitzetik datozen aurrematrikulatutako ikaslegoaren %65 bakarrik batxilergora pasatuko dela aurreikusten du. Baina ehuneko hori ez dator bat Alaitzen azken hiru urteetako matrikulazio datuekin: 

- Aurrematrikulatutako ikasleen %80ak baino gehiagok batxilergo ikasketak aukeratzen ditu (2021-2022: %81.08, 2022-2023: %80.49, 2023-2024: %84).

- Kanpotik datozen ikasleen artean ere portzentaia altua da: 2021-2022: %91.38, 2022-2023: %101.85 (epez kanpoko matrikulazioak direla eta %100tik gorakoa), 2023-2024: % 78.57.

 

LABen iritziz, honek bi ondorio ditu. Alde batetik, sortzen den talde bakar hori oso kopurutsua izango da, are gehiago, legeak baimentzen duen ikasle kopuru maximoan itxiko da. Hezkuntza Departamentuak ratioen jaitsiera emateko duen borondatea zalantzan jartzen dute horrelako jokaerek.

 

Bestalde, ikasle batzuk kanpoan geldituko dira eta ezingo dituzte haien batxilergoko ikasketak Alaitzen egin. Zentzu horretan, sindikatu abertzaleak hainbat galdera plazaratu ditu, " Zer gertatuko da ikasle hauekin? Etxetik urrunago dituzten institutuetara joan beharko dute? Bermatuko da euskaraz ikasteko duten eskubidea? Ez ote da hau beste aitzakia bat gehiago D eredua zigortzeko?".

 

LABek "guztiz zilegitzat dauka Alaitz ikastetxeak eta bertako familiek egin duten eskaera, eta hortaz, Hezkuntza Departamentuari exijitzen dio lehenbailehen kasu egin diezaiola eskaera horri eta eman diezazkiola ikastetxeari orain artean izan dituzten bi taldeak". 

 

Itzulpena > Traducción

LAB denuncia la intención del Departamento de Educación de eliminar de forma injustificada una línea de bachillerato del Instituto Alaitz

Un total de 52 alumnos y alumnas se han prematriculado en Alaitz para estudiar Ciencias Sociales-Humanidades y Ciencias-Tecnología en bachillerato el próximo curso 2024-2025. Sin embargo, el Departamento de Educación prevé formar un único grupo.

 

Del alumnado inscrito, 22 provienen de Alaitz, 25 de la ikastola Jaso y 5 de otros centros. Además del grupo de Música y Artes Escénicas, históricamente ha habido otros dos grupos de bachillerato en Alaitz. ¿Cómo puede entonces el Departamento justificar que no existe dicha necesidad?

 

Educación prevé que solo el 65% del alumnado procedente de Alaitz y prematriculado en bachillerato accederá a esa etapa. Pero este porcentaje no se corresponde con los datos de matriculación de Alaitz de los últimos tres años:

- Más del 80% del alumnado prematriculado opta por estudios de bachillerato (2021-2022: 81.08%, 2022-2023: 80.49%, 2023-2024: 84%).

- El porcentaje también es más alto entre el alumnado que viene de fuera: 2021-2022: 91.38%, 2022-2023: 101.85% (superior al 100% por matriculaciones fuera de plazo), 2023-2024: 78.57%.

 

Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, ese único grupo será muy numeroso, es más, se cerrará en el número máximo de alumnos que permite la ley. Acciones como ésta ponen en entredicho la voluntad manifestada por el Departamento de Educación de reducir las ratios.

 

Por otro lado, serán varios los y las estudiantes que se quedarán fuera y no podrán cursar sus estudios de bachillerato en Alaitz. "¿Qué pasará con ese alumnado? ¿Tendrá que desplazarse a institutos más alejados de sus casas? ¿Se garantizará su derecho a estudiar en euskera? ¿Es ésta una excusa más para castigar al modelo D?" se preguntan desde el sindicato abertzale. 

 

LAB exige al Departamento de Educación "que responda cuanto antes a la petición que han realizado el propio Instituto Alaitz y las familias, y que mantenga los dos grupos como hasta ahora".

 

Diseño y desarrollo Tantatic