Lanzamiento de la Red "Haciendo Pueblo, Herria Eraikiz" para mayores

Imagen del acto de presentación

El pasado 3 de mayo, la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Barañáin se convirtió en el punto de encuentro para la presentación de la nueva red para mayores, "Haciendo Pueblo, Herria Eraikiz". Esta iniciativa, impulsada por las Asociaciones de Mayores del pueblo, reunió aproximadamente a 100 ciudadanos interesados en mejorar la calidad de vida de la población mayor local.

Durante la presentación, se abordaron diversos temas clave para el desarrollo y funcionamiento de la red. Se explicó el origen de la idea, destacando el papel activo de las asociaciones locales y sus esfuerzos por conectar con entidades relevantes como el Instituto de Salud Pública y el Centro de Salud de Barañáin. También se discutieron estudios recientes sobre las necesidades específicas de los mayores en la comunidad, incluyendo una jornada de diagnóstico realizada en marzo de 2023 que ayudó a definir las directrices de la red.

El funcionamiento de la red y las actividades programadas para mayo y junio de 2024 fueron otros de los puntos centrales de la presentación. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una ronda de preguntas, lo que permitió identificar nuevos temas y áreas de interés que serán abordados en futuras convocatorias.

Esta nueva red busca no solo ofrecer apoyo y recursos a los mayores de Barañáin, sino también integrarlos activamente en la vida comunitaria, reforzando su papel en la construcción y enriquecimiento del tejido social del pueblo. Con iniciativas como esta, Barañáin da un paso adelante en la creación de un entorno más inclusivo y solidario para sus ciudadanos de mayor edad.

Itzulpena > Traducción

Herria Eraikiz eragilea aurkeztu dute

Joan den maiatzaren 3an, Barañaingo Udalaren Erabilera Anitzeko Aretoa "Herria Eraikiz" adinekoentzako sare berria aurkezteko topagune bihurtu zen. Herriko Adinekoen Elkarteek bultzatutako ekimen honek, herriko adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko interesa zuten 100 herritar inguru bildu zituen.

Aurkezpenean, sarearen garapenerako eta funtzionamendurako funtsezkoak diren hainbat gai jorratu ziren. Ideiaren jatorria azaldu zen, tokiko elkarteen zeregin aktiboa eta Osasun Publikoko Institutuarekin eta Barañaingo Osasun Zentroarekin konektatzeko egindako ahaleginak azpimarratuz. Era berean, adinekoek komunitatean dituzten behar espezifikoei buruzko azterlan berriak eztabaidatu ziren, baita 2023ko martxoan egindako diagnostiko-jardunaldi bat ere, sarearen jarraibideak zehazten lagundu zuena.

Sarearen funtzionamendua eta 2024ko maiatzerako eta ekainerako programatutako jarduerak izan ziren aurkezpenaren beste puntu nagusietako batzuk. Bertaratutakoek galdera-sorta batean parte hartzeko aukera izan zuten, eta, horri esker, etorkizuneko deialdietan landuko diren gai eta interes-arlo berriak identifikatu ahal izan zituzten.

Sare berri honek, Barañaingo adinekoei laguntza eta baliabideak eskaintzeaz gain, bizitza komunitarioan aktiboki integratzea ere bilatzen du, herriko gizarte-ehuna eraikitzen eta aberasten duten papera indartuz. Horrelako ekimenekin, Barañainek aurrerapauso bat ematen du ingurune inklusiboagoa eta solidarioagoa sortzeko adinez zaharragoak diren herritarrentzat.

 

Diseño y desarrollo Tantatic